Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK z dnia 21.02.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK z dnia 21.02.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK dnia 21.02.2019 r., na kompleksową organizację 5 wydarzeń biznesowych dedykowanych projektowi Poland Prize z podziałem na 3 części: (1) 2 wydarzenia biznesowe w okresie od 01.04.2019r. do 15.06.2019r. w Berlinie lub Monachium, Niemcy (2) 2 wydarzenia biznesowe w tym jedno w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r oraz drugie w okresie od 01.04.2019r do 15.06.2019r.w Sztokholmie lub Malmo, Szwecja, (3) 1 wydarzenie biznesowe w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r  w Londynie, Wielka Brytania (dalej jako: Wydarzenia) w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: PLUG Polish Tech Link z siedzibą w Londynie, Kemp House 152 City Road.

Informacja o wyniku postępowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r. na kompleksową organizację
5 wydarzeń biznesowych dedykowanych projektowi Poland Prize z podziałem na 3 części: (1) 2 wydarzenia biznesowe w okresie od 01.04.2019r. do 15.06.2019r. w Berlinie lub Monachium, Niemcy (2) 2 wydarzenia biznesowe w tym jedno w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r oraz drugie w okresie od 01.04.2019r do 15.06.2019r.w Sztokholmie lub Malmo, Szwecja, (3) 1 wydarzenie biznesowe w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r  w Londynie, Wielka Brytania (dalej jako: Wydarzenia) na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

5_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

5_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

5_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

5_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

5_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

5_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

5_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r. na świadczenie Usług Doradcy merytorycznego na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.03.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

4_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

4_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

4_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

4_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

4_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

4_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

4_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK z dnia 18.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK z dnia 18.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK dnia 18.01.2019 r., na Usługę Koordynatora Scouti w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r do 30.06.2019r w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 12.02.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jacek Ratajczak zamieszkały we Wrocławiu 52-204, ul. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 68A/2.

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK z dnia 15.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK z dnia 15.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK dnia 15.01.2019 r., na Usługę Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r do 30.06.2019r w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 31.01.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Anna Kondratiuk zamieszkała w Elspeth Road, SW111 DS.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK dnia 10.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK z dnia 10.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK dnia 10.01.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzeń w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 21.01.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „STEREO” S.C. Michał Mosek, Andrzej Kosmol z siedzibą w Gdańsku, 80-260, ul. Leśny Stok 4/32.

Wybór najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18 stycznia 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18 stycznia 2019 r. na świadczenie Usług Koordynatora Scoutingu na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

3_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

3_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

3_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

3_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

3_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

3_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

3_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/PP/ZK Z DNIA 15 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/PP/ZK Z DNIA 15 stycznia 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/PP/ZK Z DNIA 15 stycznia 2019 r. na świadczenie Usług Scouta na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

2_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

2_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

2_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

2_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

2_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

2_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

2_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.  Przedmiot Zamówienia: świadczenie usługi cateringu podczas Wydarzeń w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

  1. Komunikat z dnia 11.01.2019 roku o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.,
  2. Tekst jednolity treści Zapytania Ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.
    oraz zmienionych Załączników do Zapytania ofertowego tj.
  3. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  4. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
  5. (ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą,
Strona 5 z 16« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »