Sprawa dot. wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu nr 2/2019/BROKER/PBE – Organizacja wyjazdu do Krakowa

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości (Zamawiający) informuje, iż na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.u z 2018 r. poz. 1986) wyjaśnia oraz dokonuje modyfikacji zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia

 

 

Załączniki:

  1. Sprawa_Pytania i odpowiedzi  do postępowania na _Organizację wyjazdu do Krakowa
  2. ZMODYFIKOWANY_Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Ofertowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 2/2019/BROKER/PZP Organizacja wyjazdu do Krakowa

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 2/2019/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Krakowa

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

Czytaj więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019/PP/ZK Z DNIA 8 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019/PP/ZK Z DNIA 8 kwietnia 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 6/2019/PP/ZK Z DNIA 8 kwietnia 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

6_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

6_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

6_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

6_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

6_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

6_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

6_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2019/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Monachium

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2019/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Monachium

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej

Czytaj więcej →

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK z dnia 21.02.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK z dnia 21.02.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK dnia 21.02.2019 r., na kompleksową organizację 5 wydarzeń biznesowych dedykowanych projektowi Poland Prize z podziałem na 3 części: (1) 2 wydarzenia biznesowe w okresie od 01.04.2019r. do 15.06.2019r. w Berlinie lub Monachium, Niemcy (2) 2 wydarzenia biznesowe w tym jedno w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r oraz drugie w okresie od 01.04.2019r do 15.06.2019r.w Sztokholmie lub Malmo, Szwecja, (3) 1 wydarzenie biznesowe w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r  w Londynie, Wielka Brytania (dalej jako: Wydarzenia) w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: PLUG Polish Tech Link z siedzibą w Londynie, Kemp House 152 City Road.

Informacja o wyniku postępowania.pdf

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r. na kompleksową organizację
5 wydarzeń biznesowych dedykowanych projektowi Poland Prize z podziałem na 3 części: (1) 2 wydarzenia biznesowe w okresie od 01.04.2019r. do 15.06.2019r. w Berlinie lub Monachium, Niemcy (2) 2 wydarzenia biznesowe w tym jedno w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r oraz drugie w okresie od 01.04.2019r do 15.06.2019r.w Sztokholmie lub Malmo, Szwecja, (3) 1 wydarzenie biznesowe w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r  w Londynie, Wielka Brytania (dalej jako: Wydarzenia) na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

5_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

5_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

5_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

5_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

5_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

5_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

5_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r. na świadczenie Usług Doradcy merytorycznego na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.03.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

4_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

4_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

4_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

4_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

4_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

4_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

4_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK z dnia 18.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK z dnia 18.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK dnia 18.01.2019 r., na Usługę Koordynatora Scouti w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r do 30.06.2019r w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 12.02.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jacek Ratajczak zamieszkały we Wrocławiu 52-204, ul. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 68A/2.

Informacja o wyniku postępowania.pdf

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK z dnia 15.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK z dnia 15.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2019/PP/ZK dnia 15.01.2019 r., na Usługę Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r do 30.06.2019r w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 31.01.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Anna Kondratiuk zamieszkała w Elspeth Road, SW111 DS.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Strona 5 z 17« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »