Oferty pracy / Ogłoszenia

All posts in Bez kategorii

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/BROKER/ZK z dnia 24.07.2020 r.

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2020/BROKER/ZK
z dnia 24.07.2020 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2020/BROKER/ZK
z dnia 24.07.2020 r. — na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego
w wariancie tematycznym: ,,USA & China Gate”, w terminie 04.09.2020 — 17.10.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
, w dniu 17.08.2020 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 5, 00-375 Warszawa.

 

Załącznik:

  1. Pismo dot. informacji o wyniku postępowania nr 2.BROKER.2020.ZK z dnia 24.07.2020 – ogólna informacja na stronę

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2019/BROKER/ZK organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego w wariancie tematycznym: „USA & China Gate” – formuła online

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/BROKER/ZK Z DNIA 24.07.2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie w terminie 04.09.2020 – 17.10.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE z dnia 23.04.2020 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE z dnia 23.04.2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/SBBRIDGE dnia 23.04.2020 r.,

dotyczącego przygotowania 5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu realizowanego w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne w dniu 19.05.2020 r., jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: 

PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J.

Informacja o wyborze oferenta

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE

 „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” Program Interreg Południowy Bałtyk, Oś priorytetowa 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert

      Gdańsk 05.05.2020 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym przygotowania  5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Nazwa Kwota brutto [zł]
1 RODUQ Rafał Stefaniszyn 30 000,00 zł
2 FlashStudio Monika Paruszewska-Achtel 45 000,00 zł
3 C3PO Sp. z o.o. 16 000,00 zł
4 VCV Systems Sp. z o.o. 25 200,00 zł
5 GS Animation Sp. z o.o. Grupa Smacznego S.k. 108 783,39 zł
6 Kubicki & Czyżewski Media Group Sp. z o.o. 36 777,00 zł
7 SOFTHAR Janusz Karaś 16 798,11 zł
8 PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J. 29 950,00 zł
9 Lukinofilm Łukasz Jankowski 51 045,00 zł
10 Paweł Gładoch – Studio Graficzne 19 895,00 zł
11 APLAN MEDIA SP. Z O.O. 21 525,00 zł
12 PARAMONT Maciej Wałachowski 73 800,00 zł
13 „Esy-floresy Urszula Morga-Mikołajczyk 40 590,00 zł
14 XO Media Sp. z o.o. 30 500,00 zł
15 MFILM Waldemar Michalski 17 835,00 zł
16 ZPR MEDIA S.A. 77 304,00 zł
17 EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 47 476,77 zł

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 45 800 zł netto.

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku (Zamawiający) informuje,
iż postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ogłoszonego Zapytania Ofertowego
nr 1/2020/SBBRIDGE z dnia 15 kwietnia 2020 r., dot. przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne Funduszu Rozwoju Regionalnego
podlega unieważnieniu na podstawie postanowień Rozdziału IX. ust. 11 pkt 1) Zapytania Ofertowego nr 1/2020/SBBRIDGE/ZK z dnia 15 kwietnia 2020 r. tj.         nie złożono, co najmniej dwóch Ofert niepodlegających odrzuceniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2) i 3) ustępu 11, lub złożono jedną Ofertę , a Zamawiający nie otrzymał oferty pochodzącej z innego źródła aniżeli niniejsze postępowanie, nie złożono żadnej Oferty.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania  5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_2020 SB Bridge wykonanie 5 animacji

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczącej przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_2020 SB Bridge materiały edukacyjne

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/BROKER/ZK Z DNIA 14 lutego 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/BROKER/ZK Z DNIA 14.02.2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych podczas ośmiu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Catering_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK z dnia 05.12.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK z dnia 05.12.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK dnia 05.12.2019 r., na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 10.01.2020 r., jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 5, 00-375 Warszawa.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK z dnia 19.11.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK z dnia 19.11.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK dnia 19.11.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 9.12.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „Oregano” s.c. Danuta Jasik Sylwia Pawłowska, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Strona 1 z 1212345...10...Ostatnia »