Oferty pracy / Ogłoszenia

All posts in Bez kategorii

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 2/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Berlina

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 2/2018/BROKER/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Organizacja wyjazdu do Berlina

w ramach projektu

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami do pobrania poniżej:

 1. SIWZ_Organizacja wyjazdu do Berlina,
 2. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy,
 3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Formularz ofertowy (e),
 4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_SzOPZ,
 5. Załącznik Nr 3 do SIWZ Wzór Umowy z Wykonawcą,
 6. Ogłoszenie na organizację wyjazdu do Berlina

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04 października 2018 r. przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04 października 2018 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04 października 2018 r.  na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04 października 2018 r., kompleksowa organizacja cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 04 października 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 6/2018/BROKER/ZK z dnia 21 września 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r.  na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Postępowanie pozostało nierozstrzygnięte z powodu braku Ofert .

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 18 września 2018 r.na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Postępowanie pozostało nierozstrzygnięte z powodu braku Ofert .

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r.,

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r., na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.(e),
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 4. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r. (e),
 5. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 6. Załącznik nr 3 – Wzor Umowy z Wykonawcą nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 7. Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_postępowanie nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r. przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r.  na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_2018_BROKER_ZK_z dnia 21 września 2018 r.,
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r. (e),
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
 4. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r. (e),
 5. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
 6. Załącznik nr 3 – Wzor Umowy z Wykonawcą ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
 7. Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_postępowanie nr 6_2018_BROKER_ZK z dnia 21 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 18 września 2018 r., kompleksowa organizacja cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 18 września 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Nr 5_2018_BROKER_ZK z dnia 18 września 2018 r.,
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK (e),
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK,
 4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK (e)
 5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK
 6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK,
 7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
 8. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji Usługi Nr 5_2018_BROKER_ZK
Strona 1 z 41234