Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 18 września 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 5/2018/BROKER/ZK z dnia 18 września 2018 r.na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Postępowanie pozostało nierozstrzygnięte z powodu braku Ofert .

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r.,

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r., na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.(e),
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 4. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r. (e),
 5. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 6. Załącznik nr 3 – Wzor Umowy z Wykonawcą nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
 7. Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_postępowanie nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r. przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r.  na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_2018_BROKER_ZK_z dnia 21 września 2018 r.,
 2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r. (e),
 3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
 4. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r. (e),
 5. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
 6. Załącznik nr 3 – Wzor Umowy z Wykonawcą ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
 7. Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_postępowanie nr 6_2018_BROKER_ZK z dnia 21 września 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 18 września 2018 r., kompleksowa organizacja cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 18 września 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

 1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Nr 5_2018_BROKER_ZK z dnia 18 września 2018 r.,
 2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK (e),
 3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK,
 4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK (e)
 5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK
 6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK,
 7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
 8. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji Usługi Nr 5_2018_BROKER_ZK

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30.07.2018 r.na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r. realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 03.09.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r. na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 20.08.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Joanna Skuza, Os. Poziomkowe 8i/4, 62-002 Suchy Las.

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 1_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Izraela

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 1/2018/BROKER/PZP na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.  Przedmiot Zamówienia: organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
  nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 2. Załącznik do pytań i odpowiedzi – tekst jednolity treści Zapytania Ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 3. Komunikat z dnia 08.08.2018 roku o zmianie treści Zapytania ofertowego
  nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 4. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. oraz zmienionych Załączników do Zapytania ofertowego tj.
 5. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 6. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertow (e),
 7. (ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą,
Strona 10 z 17« Pierwsza...89101112...Ostatnia »