Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na manualnego testera oprogramowania kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu ISTQB Foundation dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizacja usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy _PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy _PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upowaznionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania (wersja edytowalna)

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs manualnego testera oprogramowania

Strona 10 z 12« Pierwsza...89101112