Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30.07.2018 r.na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r. realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 03.09.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 15, 00-375 Warszawa.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r. na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w dniu 20.08.2018 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Joanna Skuza, Os. Poziomkowe 8i/4, 62-002 Suchy Las.

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 1_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Izraela

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 1/2018/BROKER/PZP na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.  Przedmiot Zamówienia: organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
  nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 2. Załącznik do pytań i odpowiedzi – tekst jednolity treści Zapytania Ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 3. Komunikat z dnia 08.08.2018 roku o zmianie treści Zapytania ofertowego
  nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 4. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. oraz zmienionych Załączników do Zapytania ofertowego tj.
 5. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 6. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertow (e),
 7. (ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą,

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela w dniach 03 – 07.09.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości s. w Gdańsku niniejszym ogłasza informację z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 1/2018/BROKER/PZP z dnia 26 lipca 2018 r., na organizację wyjazdu do Izraela  w dniach 03 – 07.09.2018 r. dla 10 Uczestników w ramach projektu pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, (dalej jako: Projekt) w zakresie usług: zakupu  i doręczenia  biletów lotniczych na trasie Gdańsk – Tel Aviv oraz Tel Aviv – Gdańsk, rezerwacji zakwaterowania, zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zapewnienia transportu bezpośredniego z lotniska do Hotelu oraz  z Hotelu na lotnisko, przejazd transportem z Tel Aviv do Hajfy oraz z Hajfy do Tel Aviv, na rzecz Uczestników Projektu na rachunek Zamawiającego.

Czytaj więcej →

Sprawa nr 2 _ wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Izraela

Sprawa nr 2: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Zamawiający na podst. art. 38 ust.4  ustawy Pzp (Dz.U. z 2017r. poz. 1579)  dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu kryterium oceny ofert: Ujednolicona wersja SIWZ została zamieszczona na stronie internetowej.

 1. Zamawiający dokona wyboru Oferty najkorzystniejszej ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, gdzie 1% jest równy 1 punktowi:

1)  Ceny brutto – waga: 80%

Punkty będą przyznawane wg wzoru: iloraz ceny najniższej przez cenę badaną razy waga procentowa.

2)  Warunki hotelowe – łączna waga:  20 %

2.1  Hotel 3* i więcej: 18 pkt

1.2 Położenie hotelu w odległości do 15 km od  miejsca spotkań:  2 pkt

Odległość liczona wg wskazań licznika pojazdu

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załączniki:

Sprawa nr 2 : wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Ujednolicona wersja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”.

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

 

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) udziela odpowiedzi i modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

W punkcie 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podają Państwo transfery jakie należy zapewnić dla grupie. Wspominają Państwo o transferze z Tel Avivu do Hajfy i z powrotem do Tel Avivu.

Uprzejmie proszę o informację, którego dnia chcieliby Państwo odbyć taki transfer? Czy miałby to być całodniowy wyjazd do miasta Hajfa (transfer poranny i wieczorny powrót)?

Odpowiedz:

Transfer jest planowany w dniu 06 września 2018 r., wyjazd z Tel Aviv do Hajfy ok. godz. 9.00 rano oraz powrót (wyjazd) z Hajfy do Tel Aviv ok. godz. 18.00. Jest to transfer obejmujący dowóz poranny Uczestników do Hajfy oraz odbiór Uczestników  z Hajfy i dowóz do Tel Aviv wieczorem (Ze strony Zamawiającego nie ma potrzeby aby zapewniony środek transportu był dostępny przez cały dzień).

Pytanie 2

W punkcie 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  wspominają Państwo o dostarczeniu Państwu w przeciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy wszystkie szczegółowe informacje. Pada tam sformułowanie o biletach transportu kolejowego. O jakie bilety chodzi, gdyż w żadnym innym miejscu opisu zamówienia nie ma informacji na temat biletów transportu kolejowego.

Odpowiedz:

Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Harmonogram organizacji wyjazdu [Harmonogram] zawierający informacje o dokonanych rezerwacjach miejsca zakwaterowania Uczestników oraz zakupionych biletach transportu lotniczego dla Zamawiającego i Uczestników wyjazdu.

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załącznik:

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r.., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej →

Strona 10 z 16« Pierwsza...89101112...Ostatnia »