KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.  Przedmiot Zamówienia: organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego
  nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 2. Załącznik do pytań i odpowiedzi – tekst jednolity treści Zapytania Ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 3. Komunikat z dnia 08.08.2018 roku o zmianie treści Zapytania ofertowego
  nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r.,
 4. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego nr 4/2018/BROKER/ZK Z DNIA 30 lipca 2018 r. oraz zmienionych Załączników do Zapytania ofertowego tj.
 5. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
 6. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertow (e),
 7. (ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą,