Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 1_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Izraela

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 1/2018/BROKER/PZP na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 1_2018_BROKER_PZP – organizacja wyjazdu do Izraela