ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r.,

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 7/2018/BROKER/ZK Z DNIA 25 września 2018 r., na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Rynek izraelski – dla kogo ? (na podstawie najlepszych praktyk)”, w dniu 21.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.(e),
  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
  4. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r. (e),
  5. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
  6. Załącznik nr 3 – Wzor Umowy z Wykonawcą nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.,
  7. Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_postępowanie nr ZK nr 7_2018_BROKER_ZK_z dnia 25 września 2018 r.