ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 18 września 2018 r., kompleksowa organizacja cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/BROKER/ZK Z DNIA 18 września 2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „TechCrunch Disrupt Berlin” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 26.11.2018 r. – 01.12.2018 r, realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Nr 5_2018_BROKER_ZK z dnia 18 września 2018 r.,
  2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK (e),
  3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK,
  4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK (e)
  5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK
  6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania Ofertowego Nr 5_2018_BROKER_ZK,
  7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
  8. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji Usługi Nr 5_2018_BROKER_ZK