ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r. przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 6/2018/BROKER/ZK Z DNIA 21.09.2018 r.  na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6_2018_BROKER_ZK_z dnia 21 września 2018 r.,
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r. (e),
  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
  4. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r. (e),
  5. Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
  6. Załącznik nr 3 – Wzor Umowy z Wykonawcą ZK nr 6_2018_BROKER_ZK_ z dnia 21 września 2018 r.,
  7. Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_postępowanie nr 6_2018_BROKER_ZK z dnia 21 września 2018 r.