Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK z dnia 18.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK z dnia 18.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3/2019/PP/ZK dnia 18.01.2019 r., na Usługę Koordynatora Scouti w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r do 30.06.2019r w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 12.02.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jacek Ratajczak zamieszkały we Wrocławiu 52-204, ul. ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 68A/2.

Informacja o wyniku postępowania.pdf