Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK z dnia 21.02.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK z dnia 21.02.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2019/PP/ZK dnia 21.02.2019 r., na kompleksową organizację 5 wydarzeń biznesowych dedykowanych projektowi Poland Prize z podziałem na 3 części: (1) 2 wydarzenia biznesowe w okresie od 01.04.2019r. do 15.06.2019r. w Berlinie lub Monachium, Niemcy (2) 2 wydarzenia biznesowe w tym jedno w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r oraz drugie w okresie od 01.04.2019r do 15.06.2019r.w Sztokholmie lub Malmo, Szwecja, (3) 1 wydarzenie biznesowe w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r  w Londynie, Wielka Brytania (dalej jako: Wydarzenia) w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 07.03.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: PLUG Polish Tech Link z siedzibą w Londynie, Kemp House 152 City Road.

Informacja o wyniku postępowania.pdf