Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK dnia 10.01.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK z dnia 10.01.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/PP/ZK dnia 10.01.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzeń w ramach projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 21.01.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „STEREO” S.C. Michał Mosek, Andrzej Kosmol z siedzibą w Gdańsku, 80-260, ul. Leśny Stok 4/32.

Wybór najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18 stycznia 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019/PP/ZK Z DNIA 18 stycznia 2019 r. na świadczenie Usług Koordynatora Scoutingu na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

3_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

3_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

3_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

3_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

3_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

3_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

3_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/PP/ZK Z DNIA 15 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/PP/ZK Z DNIA 15 stycznia 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019/PP/ZK Z DNIA 15 stycznia 2019 r. na świadczenie Usług Scouta na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.02.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

2_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

2_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

2_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

2_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

2_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

2_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

2_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.  Przedmiot Zamówienia: świadczenie usługi cateringu podczas Wydarzeń w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

  1. Komunikat z dnia 11.01.2019 roku o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.,
  2. Tekst jednolity treści Zapytania Ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.
    oraz zmienionych Załączników do Zapytania ofertowego tj.
  3. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  4. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
  5. (ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.  na świadczenie usługi cateringu podczas Wydarzeń w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

1_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

1_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

1_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

1_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

1_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

1_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

1_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

 

Informacja o wyniku postępowania dotycząca Zapytania ofertowego nr 4/2018/PP/ZK

Gdańsk, 20 grudnia 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotycząca Zapytania ofertowego nr 4/2018/PP/ZK

z dnia 15.11.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  nr 4/2018/PP/ZK  Z DNIA 15 listopada 2018 r. dotyczące świadczenia Usług Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”, na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 26.11.2018r. do 31.12.2018r.,  na podstawie Rozdziału IX ust. 11 pkt. 1)   Zapytania ofertowego – nie wpłynęła żadna ważna Oferta.

Informacja o wyniku postępowania – skan

Wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert w postępowaniu na „Usługi mentoringu”

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.u z 2018 r. poz. 1986) dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia,  zmiany terminu wniesienia wadium oraz składania i otwarcia ofert.

 

Informacja o zmianie ogloszenia

Wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana terminu ofert

Wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Usługi mentoringu”.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż na podstawie art. 38 ust.2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.u z 2018r. poz. 1986) dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia oraz wyjaśnia zapisy warunków i kryterium oceny ofert.

Pismo wyjaśniające oraz zmodyfikowany przedmiot zamówienia do pobrania poniżej.

Pismo wyjaśniające

SIWZ_zmodyfikowany

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o numerze 1/2018/POLAND PRIZE/PZP – usługi mentoringu

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

o numerze 1/2018/POLAND PRIZE/PZP

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro

Usługi mentoringu

w ramach projektu

„Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Integralny Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II : Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaż nowych instrumentów inno_lab Pilotaż „Poland Prize”.

Specyfikacja Istotnych Warunków oraz Ogłoszenie do pobrania poniżej:

SIWZ_usługi mentoringu

Ogłoszenie nr 659445-N-2018 z dnia 2018-12-07

 

Strona 6 z 17« Pierwsza...45678...Ostatnia »