ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 5/2019/PP/ZK Z DNIA 21 lutego 2019 r. na kompleksową organizację
5 wydarzeń biznesowych dedykowanych projektowi Poland Prize z podziałem na 3 części: (1) 2 wydarzenia biznesowe w okresie od 01.04.2019r. do 15.06.2019r. w Berlinie lub Monachium, Niemcy (2) 2 wydarzenia biznesowe w tym jedno w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r oraz drugie w okresie od 01.04.2019r do 15.06.2019r.w Sztokholmie lub Malmo, Szwecja, (3) 1 wydarzenie biznesowe w okresie od 18.03.2019r. do 29.03.2019r  w Londynie, Wielka Brytania (dalej jako: Wydarzenia) na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

5_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

5_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

5_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

5_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

5_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

5_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

5_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób