Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK dnia 26.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK dnia 26.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK dnia 26.11.2018 r., na kompleksową organizację wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 5.12.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: PLUG Polish Tech Link Ltd. ECIV 2NX, Kemp House 152 City Road.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Sprawa: Komunikat w sprawie zmiany treści Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK z dnia 26.11.2018r

Gdańsk, 03.12.2018 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 3a/2018/ZP/ZK Z DNIA 26.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26.11.2018 r.  Przedmiot Zamówienia: kompleksowa organizacja wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych”,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

  1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.,
  2. Załącznik do pytań i odpowiedzi, Zmiana treści Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.
  3. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.
  4. Tekst jednolity treści Załącznika 3 Wzór umowy z Wykonawcą do Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2018/PP/ZK dnia 21.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 5/2018/PP/ZK dnia 21.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 5/2018/PP/ZK dnia 21.11.2018 r., na Usługę Koordynatora scoutingu w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 30.11.2018 r. do 31.12.2018 na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 16.11.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Jacek Ratajczak zamieszkały w Międzylesie 57-530, Gniewszów 21.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26 listopada 2018

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26 listopada 2018 r.  na  kompleksową organizację wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

3a_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

3a_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

3a_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

3a_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

3a_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

3a_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

3a_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotycząca Zapytania ofertowego nr 3/2018/PP/ZK z dnia 13.11.2018 r.

Gdańsk, 26 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotycząca Zapytania ofertowego nr 3/2018/PP/ZK

z dnia 13.11.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  nr 3/2018/PP/ZK  Z DNIA 13 listopada 2018 r. na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia biznesowego w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie dedykowanego Projektowi „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize  na podstawie Rozdziału IX ust. 11 pkt. 1)   Zapytania ofertowego – nie wpłynęła żadna ważna Oferta.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018/PP/ZK Z DNIA 21 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/PP/ZK Z DNIA 21 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 5/2018/PP/ZK Z DNIA 21 listopada 2018 r.  na świadczenie Usług Koordynatora Scoutingu w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” na zasadach Umowy Zlecenia w okresie od 30.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

5_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

5_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

5_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

5_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług

5_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług.pdf

5_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

5_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

5_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

5_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2018/PP/ZK dnia 08.11.2018 r., na obsługę księgową w zakresie wsparcia i doradztwa dla 18 zespołów startupowych na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”. w dniu 16.11.2018 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: JB Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jana z Kolna 11.

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – SKAN DOKUMENTU

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r.  na świadczenie Usług Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” na zasadach Umowy Zlecenia w okresie od 26.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

4_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

4_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

4_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

4_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

4_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 3/2018/BROKER/PZP z dnia 04 listopada 2018 r., na organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: Informacja z otwarcia ofert.                                    

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego)

 

Zamawiający informuje, że kwota, jaką przeznaczył na sfinansowanie zamówienia nr 3/2018/BROKER/PZP wynosi 65 000,00 zł brutto.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Helsinek” Znak 3/2018/BROKER/PZP wpłynęły następujące oferty:

 

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy Cena ofertowa Inne istotne warunki Oferty
1 DMC CONTINENTAL Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Ul. Warszawska 36,

40-010 Katowice

74 144,00 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 10 km od miejsca konferencji

 

2 Magdalena Siśkiewicz New Challenge Ul. Rydlówka 5/107,

30-363 Kraków

78 295,00 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

3. ATTIS S.C., Małgorzata Błachno-Wyrwicka, Katarzyna Lewandowska ul. Czerwonych Maków 10/37

01-493 Warszawa

63 840,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

4 Sun & More Sp. z. o.o. ul. Ogrodowa 25  71-037 Szczecin 95 900,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

5 Cristal Travelnet Sp. z o.o  

Ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

62 510,00 zł brutto – Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

6 ATA Sp. z o.o. Ul. Kisielewskiego 4, 80-275 Gdańsk 61 954,64 zł brutto

 

– Hotel o standardzie min. 4* pokój 1 osobowy

-położenie hotelu w odległości do 5 km od miejsca konferencji

 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie należy przekazać do siedziby Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3 b, 80-386 Gdańsk, Sekretariat pok. 1.17.10

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia Ofert w ramach postępowania nr 3/2018/BROKER/PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r.  na  kompleksową organizację wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

3_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

3_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

3_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

3_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

3_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

3_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

3_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Strona 7 z 17« Pierwsza...56789...Ostatnia »