ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 3/2018/PP/ZK Z DNIA 13 listopada 2018 r.  na  kompleksową organizację wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, realizowanego w związku z Projektem realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

3_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

3_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

3_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

3_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

3_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

3_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

3_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób