Sprawa: Komunikat w sprawie zmiany treści Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK z dnia 26.11.2018r

Gdańsk, 03.12.2018 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 3a/2018/ZP/ZK Z DNIA 26.11.2018 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK Z DNIA 26.11.2018 r.  Przedmiot Zamówienia: kompleksowa organizacja wydarzenia biznesowego dedykowanego projektowi Poland Prize  w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych”,  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

  1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.,
  2. Załącznik do pytań i odpowiedzi, Zmiana treści Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.
  3. Tekst jednolity treści Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.
  4. Tekst jednolity treści Załącznika 3 Wzór umowy z Wykonawcą do Zapytania ofertowego 3a/2018/PP/ZK  Z DNIA 26.11.2018 r.