ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 4/2018/PP/ZK Z DNIA 15 listopada 2018 r.  na świadczenie Usług Scouta w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” na zasadach Umowy Zlecenia w okresie od 26.11.2018 r. do 31.12.2018 r.

4_2018_PP_ZK Zapytanie ofertowe

4_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

4_2018_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 do Formularza Ofertowego Wzór ewidencji czasu świadczenia Usług.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

4_2018_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

4_2018_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

4_2018_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób