INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA dotycząca Zapytania ofertowego nr 3/2018/PP/ZK z dnia 13.11.2018 r.

Gdańsk, 26 listopada 2018 r.

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotycząca Zapytania ofertowego nr 3/2018/PP/ZK

z dnia 13.11.2018 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że unieważniono postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie ZAPYTANIA  OFERTOWEGO  nr 3/2018/PP/ZK  Z DNIA 13 listopada 2018 r. na usługę kompleksowej organizacji wydarzenia biznesowego w I połowie grudnia 2018 r. w Wielkiej Brytanii  w Londynie dedykowanego Projektowi „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize  na podstawie Rozdziału IX ust. 11 pkt. 1)   Zapytania ofertowego – nie wpłynęła żadna ważna Oferta.