ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019/PP/ZK Z DNIA 8 kwietnia 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2019/PP/ZK Z DNIA 8 kwietnia 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 6/2019/PP/ZK Z DNIA 8 kwietnia 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

6_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

6_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

6_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

6_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

6_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

6_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

6_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób