ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr 4/2019/PP/ZK Z DNIA 15 lutego 2019 r. na świadczenie Usług Doradcy merytorycznego na zasadach Umowy Zlecenia przez okres od 01.03.2019r. do 30.06.2019r. w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

4_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

4_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

4_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

4_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

4_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

4_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

Wzór ewidencji czasu świadczenia usług

4_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób