ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczącej przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_2020 SB Bridge materiały edukacyjne

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/BROKER/ZK Z DNIA 14 lutego 2020 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/BROKER/ZK Z DNIA 14.02.2020

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na świadczenie usług cateringowych podczas ośmiu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanych w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Catering_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK z dnia 05.12.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK z dnia 05.12.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 1/2019/BROKER/ZK dnia 05.12.2019 r., na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 10.01.2020 r., jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 5, 00-375 Warszawa.

Oferta pracy na stanowisku: Specjalista ds. PR

STARTER Inkubator Przedsiębiorczości poszukuje do swojej siedziby w Gdańsku osoby na stanowisko: Specjalista/tka ds. PR

Zadania na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działań wizerunkowych w Polsce i zagranicą
 • Tworzenie i redagowane materiałów informacyjnych, prasowych, wywiadów
 • Prowadzenie strony internetowej oraz profili w mediach społecznościowych (m.in. FB, LinkedIn i Twitter)
 • Budowanie relacji z mediami regionalnymi, ogólnopolskimi i branżowymi
 • Współpraca z innymi działami

Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: Dziennikarstwo, PR, Marketing, Ekonomia
 • Lekkie pióro i doświadczenie w tworzeniu informacji prasowych i artykułów promocyjnych oraz przeprowadzaniu wywiadów
 • Doskonała znajomość języka polskiego
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie
 • Samodzielność, kreatywność, elastyczność i dyspozycyjność
 • Dobra organizacja pracy własnej
 • Komunikatywność, chęć do pracy i umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań
 • Dążenie do podnoszenia kwalifikacji

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Duże i zróżnicowane możliwości rozwoju zawodowego
 • Pracę w zgranym zespole, opartą na dobrej atmosferze
 • Udział w międzynarodowych projektach
 • Niezbędne narzędzia pracy

CV z dopiskiem „Dział Marketingu” prosimy wysyłać na adres praca@inkubatorstarter.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami/tkami. Nadesłanych ofert nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z przepisami.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalisty/tki ds. PR w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej na poczet przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na stanowiska pracy w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Klauzula informacyjna

Oferta pracy na stanowisku Specjalisty/tki ds. Edukacji Przedsiębiorczej

Szukasz pracy przy ciekawych projektach, chcesz mieć wpływ na lokalną społeczność i współpracować na styku organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, samorządu i biznesu?

Dołącz do zespołu edukacji przedsiębiorczej Gdańskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Starter!

Zadania na stanowisku pracy:

 • koordynacja i rozwój projektów edukacyjnych
 • zarządzanie harmonogramem
 • prowadzenie i przygotowywanie dokumentacji (m.in. umowy, regulaminy)
 • koordynowanie budżetu i wydatków
 • monitorowanie, sprawozdawczość i rozliczanie projektów
 • budowanie i rozwój partnerstw wokół projektów
 • reprezentacja organizacji na zewnątrz

Wymagania:

 • łatwość w nawiązywaniu relacji, budowaniu i utrzymywaniu sieci kontaktów
 • doświadczenie w realizacji projektów (jako specjalista/ tka, project manager lub członek/członkini zespołu)
 • znajomość środowiska edukacyjnego
 • doświadczenie w prowadzeniu spotkań i rozmów biznesowych, jak również w negocjowaniu warunków współpracy z partnerami z różnych grup: samorządów, biznesu, administracji
 • umiejętność pracy zespołowej
 • dobra organizacja własnej pracy
 • gotowość do uczenia się i rozwoju
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • mile widziane doświadczenie we współpracy prowadzenia projektów z samorządem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę
 • pracę w dobrej atmosferze i w zgranym zespole
 • możliwość rozwoju różnorodnych kompetencji
 • niezbędne narzędzia pracy

CV z dopiskiem „zespół edukacji przedsiębiorczej” prosimy wysyłać na adres praca@inkubatorstarter.pl. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatkami/ tami. Nadesłanych ofert nie zwracamy, po zakończonym procesie rekrutacji zostaną zniszczone zgodnie z przepisami.

Prosimy o dołączenie następującej klauzuli:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalisty/tki ds. Edukacji Przedsiębiorczej w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie rekrutacyjnej na poczet przyszłych rekrutacji, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę:

 1. Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, z siedzibą w Gdańsku, KRS 0000234045, moich danych osobowych w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach na stanowiska pracy w Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Klauzula informacyjna

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK z dnia 19.11.2019 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK z dnia 19.11.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 9/2019/PP/ZK dnia 19.11.2019 r., na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w Projekcie „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” w ramach  Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize” w dniu 9.12.2019 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: „Oregano” s.c. Danuta Jasik Sylwia Pawłowska, ul. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf

Zapytanie ofertowe nr 1/2019/BROKER/ZK organizacja i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/BROKER/ZK Z DNIA 05.12.2019

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy spedycyjno-logistyczne w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 05.03.2020 – 24.04.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załącznik:

ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China,
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zapytania ofertowego nr 9/2019/ZP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.

Gdańsk, 25.11.2019r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do Zapytania ofertowego nr 9/2019/ZP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.   na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

 1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 9/2019/PP/ZK  Z DNIA 19.11.2019 r.,

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19 listopada 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19 listopada 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  9/2019/PP/ZK Z DNIA 19 listopada 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia DemoDay w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

9_2019_PP_ZK Zapytanie ofertowe

9_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty

9_2019_PP_ZK Załącznik 1 Formularz Oferty.pdf

9_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

9_2019_PP_ZK Załącznik 2 Warunku udziału w postępowaniu.pdf

9_2019_PP_ZK Załącznik 3 Wzór Umowy

9_2019_PP_ZK Załącznik 4 Wykaz osób

Badanie sprawozdania finansowego za 2019 r.

Badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za 2019 r.

Rada Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019.

Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2019, sporządzenie sprawozdania z badania oraz sporządzenie dodatkowej informacji w formie analizy finansowej zawierającej porównanie bilansu, rachunku zysków i strat oraz wyliczonych na ich podstawie wskaźników za trzy kolejne lata wraz z wnioskami podsumowującymi. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1421 z późn.zm.) oraz Umową o badanie sprawozdania finansowego.

Oferty należy składać do: 17 października 2019 roku do godz. 10.00 na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy a.mikowska-pytel@gfp.com.pl.

Czytaj więcej →

Strona 2 z 1712345...10...Ostatnia »