PYTANIA I ODPOWIEDZI do Zapytania ofertowego nr 9/2019/ZP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.

Gdańsk, 25.11.2019r.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

do Zapytania ofertowego nr 9/2019/ZP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 9/2019/PP/ZK Z DNIA 19.11.2019 r.   na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

  1. Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego nr 9/2019/PP/ZK  Z DNIA 19.11.2019 r.,