ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/SBBRIDGE Z DNIA 15 kwietnia 2020 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczącej przygotowania zawartości merytorycznej do materiałów edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na e-platformie mieszczącej się na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1_2020 SB Bridge materiały edukacyjne

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)