Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2014.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty należy składać do: 12 września 2014 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 30 marca 2015 roku.

Poniżej specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego 2014
SIWZ Badanie sprawozdania finansowego 2014

Wyłoniono Oferenta

Informujemy, że w dniu 11.02.2014 r. wyłoniono Oferenta, który przeprowadzi w ramach projektu SZKOLENIE Z ZAKRESU REALIZACJI REKRUTACJI METODĄ ASSESSMENT CENTRE, które ma na celu przygotowanie pracowników powiatowych urzędów pracy z woj. pomorskiego do pełnienia funkcji asesora i osoby prowadzącej sesje AC. Oferentem jest Pracownia Kariery Katarzyna Brachowska-Przeniosło.

Czytaj więcej →

Strona 15 z 15« Pierwsza...1112131415