INFORMACJA O WYNIKU negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie z wolnej ręki w przedmiocie Zapytania ofertowego nr 3a/2017/BROKER/ZK z dnia 16 maja 2017 r. na świadczenie usługi cateringowej podczas seminarium eksportowego pn. „Rynek brytyjski, jako jeden z kluczowych kierunków eksportowych dla sektora pomorskich MŚP, w szczególności startupów” w dniu 18.05.2017 r. w Gdańsku przy ul. Żaglowej 11 w trakcie konferencji Infoshare w strefie Inkubatora Starter, które jest realizowane w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, w dniu 17.05.2017 r. zawarto umowę na świadczenie Usługi z następującym Wykonawcą: MMAWW Sp. z o.o., NIP 5842711721, reprezentowana przez Prezesa Zarządu, p. Jacka Herolda.

Unieważnienie zapytania ofertowego

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości unieważnia zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze ciągłej przerwy kawowej oraz śniadania biznesowego zwanej dalej „usługą cateringową”, uczestnikom seminarium dedykowanemu kluczowym rynkom dla polskich startupów, organizowanemu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Badanie sprawozdania finansowego za 2016 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2016.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2016 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2016, poz. 1000).

Oferty należy składać do: 28 września 2016 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 31 marca 2017 roku.

Poniżej specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego 2016
SIWZ Badanie sprawozdania finansowego 2016

Badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2015.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2015 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. z 2015, poz. 1011 z późn. zm.).

Oferty należy składać do: 11 września 2015 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 30 marca 2016 roku.

Poniżej specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego 2015
SIWZ Badanie sprawozdania finansowego 2015

Wyniki konkursu ofert na najem lokalu biurowego

Wyniki konkursu ofert na najem lokalu biurowego znajdującego się w budynku przy ul. Reduta Wyskok 2 w Gdańsku

Decyzją Komisji Konkursowej w składzie:
Kinga Kuczyńska – Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości – przewodnicząca Komisji Konkursowej
Tomasz Nadolny – Urząd Miasta Gdańska
Aleksandra Szymańska – Instytut Kultury Miejskiej
Zygmunt Medowski – Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO”
Małgorzata Zawadzka – Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o.

została wyłoniona zwycięska oferta na najem lokalu biurowego znajdującego się w budynku przy ul. Reduta Wyskok 2 w Gdańsku.

Czytaj więcej →

Zakończenie naboru ofert w konkursie ofert na najem lokalu biurowego

Do dnia 18.03.2015 do godziny 16:00 do siedziby Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości przy ul. Lęborskiej 3b wpłynęły 3 Formularze Oferty wraz z załącznikami.

Zgłoszeni Oferenci to:

1. BP PROJEKT Bartosz Piotrowski
2. Kredove Meblove Ewa Tupalska-Cierpisz
3. Circle Group Michał Biedrzycki

Rozstrzygniecie Konkursu zostanie podane na stronie internetowej/ w terminie do dnia 24.03.2015 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem lokalu biurowego o powierzchni 43,3 m2 znajdującego się w budynku przy ul. Reduta Wyskok 2 w Gdańsku


Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza firmy z branż kreatywnych do składania ofert na najem lokalu biurowego o pow. 43,3 m2, składającego się z dwóch pokoi (20,0 m2 i 23,3 m2), usytuowanego na parterze w budynku przy ul. Reduta Wyskok 2 w Gdańsku. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie oferty na Formularzu Oferty zgodnie z Regulaminem Konkursu. Nagrodą w konkursie jest zwolnienie z czynszu najmu w 3 pierwszych miesiącach najmu. Oferty można zgłaszać od 25.02 do 18.03 w siedzibie Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

FORMULARZ_OFERTY_Reduta
Karta_Oceny_Formalnej
Karta_Oceny_Merytorycznej
Ogłoszenie_Konkurs_Reduta
REGULAMIN_KONKURSU_Reduta
UMOWA_NAJMU_Reduta_Wyskok_PARTER

Badanie sprawozdania finansowego za 2014 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2014.

Przedmiot zamówienia obejmuje badanie sprawozdania finansowego Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości za rok obrotowy 2014 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy. Zasady i zakres realizacji przedmiotu zamówienia powinien być zgodny z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 z późn. zm.).

Oferty należy składać do: 12 września 2014 roku na adres ul. Lęborska 3b, 80-386 Gdańsk lub adres mailowy GFP@gfp.com.pl.

Wymagany termin przeprowadzenia badania: nie później aniżeli do dnia 30 marca 2015 roku.

Poniżej specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wzór oferty oraz umowa o badanie sprawozdania finansowego.

Umowa o badanie sprawozdania finansowego 2014
SIWZ Badanie sprawozdania finansowego 2014

Strona 16 z 17« Pierwsza...10...1314151617