Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza nabór na stanowisko Broker lokalny w związku z realizacją projektu Pomorski Broker Eksportowy

logotypy-unijne

Zatrudnienie/wymiar etatu:
Umowa o pracę, wymiar do ustalenia

Obowiązki:
• identyfikacja MŚP, w szczególności startupów z potencjałem eksportowym w województwie pomorskim nieaktywnych dotychczas na rynkach zagranicznych
• zbudowanie bazy firm z określonym potencjałem rynkowym, produktami, usługam
• przeprowadzenie badań firm zainteresowanych eksportem
• promocja oferty projektu Pomorski Broker Eksportowy

Wykształcenie:
• wykształcenie wyższe magisterskie

Predyspozycje i umiejętności:
• znajomość języka angielskiego w stopniu zaawansowanym
• bardzo dobra obsługa pakietu MS Office
• bardzo dobra organizacja pracy własnej
• wysoka kultura osobista
• umiejętność aktywnego słuchania
• zdolności komunikacyjne
• znajomość i umiejętność wykorzystania technik sprzedaży
• umiejętność analizy i syntezy danych
• mile widziana umiejętność posługiwania się metodami i narzędziami do zarządzania projektem
• umiejętność organizacji czasu pracy własnej
• umiejętność podejmowania decyzji
• postawa zorientowana na działanie
• efektywna praca w zespole
• umiejętność radzenia sobie ze stresem i presją czasu

Doświadczenie:
• min. 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze doradztwa dla firm, współpracy z przedsiębiorstwami
• w zakresie usług doradczych dla firm, które chciałyby eksportować lub już eksportują, w zakresie budowania relacji biznesowo-handlowych i/lub zarządzania i/lub wprowadzania nowych rozwiązań/produktów i/lub marketingu i/lub tworzenia biznesplanów i strategii rozwojowych
• doświadczenie w efektywnym pozyskiwaniu informacji, przeprowadzaniu analiz, przygotowywaniu raportów
• mile widziane doświadczenie związane z eksportem

Inne:
• gotowość do wyjazdów w obrębie całego województwa pomorskiego
• prawo jazdy kategorii B i własny samochód

Wymagane dokumenty:
• CV oraz list motywacyjny

Dokumenty należy przesyłać do dnia 26 października 2016r. na adres: m.smolak@inkubatorstarter.pl

Inne informacje:

• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
• Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 58/731-65-78 lub pod adresem email m.smolak@inkubatorstarter.pl

logo-brokera

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020