Unieważnienie zapytania ofertowego

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości unieważnia zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i obsłudze ciągłej przerwy kawowej oraz śniadania biznesowego zwanej dalej „usługą cateringową”, uczestnikom seminarium dedykowanemu kluczowym rynkom dla polskich startupów, organizowanemu przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości w ramach projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.