Informacja o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 31 lipca 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 31 lipca 2017 r. Przedmiot Zamówienia: organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego na manualnego testera oprogramowania kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu ISTQB Foundation dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizacja usługi cateringu podczas kursu zawodowego.:

 

Załączniki:

Zmiana treści Zapytania ofertowego nr 5/2017/PO WER-PBK/ZK

Pytania i odpowiedzi w przedmiocie wyjaśnienia treści Zapytania ofertowego.