Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 11.08.2017 r. do Zapytania ofertowego nr 6/2017/BROKER/ZK z dnia 31 lipca 2017 r. w związku ze zmianą treści Zapytania ofertowego oraz załączników nr 1 i 3

Poniżej znajduje się informacja o zmianie wraz z ujednoliconym tekstem Zapytania ofertowego nr 6/2017/BROKER/ZK z dnia 31 lipca 2017 r. oraz załączników nr 1 i 3.

ZMIANA.ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China Gate

(ZM) ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China Gate

(ZM) Załącznik nr 1- Formularz ofertowy_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and China Gate_08 08

(ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy.Seminaria_USA and C