Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 3/2018/BROKER/ZK z dnia 27 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „DLD Tel Aviv Digital Conference” w ramach Misji gospodarczej do Izraela w dniach 03.09.2018 r. – 07.09.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE_Nr 3_2018_do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
  2. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
  3. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca (e)
  4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
  5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca (e)
  6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą do Zapytania Ofertowego Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca
  7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego
  8. Załącznik nr 5 Harmonogram realizacji Usługi Nr 3_2018_BROKER_ZK z dnia 27 lipca