Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 2/2018/BROKER/ZK z dnia 25 maja 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Daho.Am – The Pure Tech Conference” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Monachium (Niemcy) w dniach 24.07.2018 r. – 26.07.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_wydarzenie gospodarcze_Monachium (e)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (e)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą

Załącznik nr 4 – Wykaz osób  upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego

Załącznik nr 5 Ramowy harmonogram