ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE nr  1/2019/SBBRIDGE Z DNIA 23 września 2019 r. na usługę cateringu podczas Wydarzenia Zielony obóz dla młodzieży w Gdańsku w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

1_2019_SB Bridge_Zapytanie ofertowe

1_2019_SB Bridge Załącznik 1 Formularz Oferty

1_2019_SB Bridge Załącznik 2 Warunki udziału w postępowaniu

1_2019_SB Bridge Załącznik 3 Wzór umowy

1_2019_SB Bridge Załącznik 4 Wykaz osób