Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”

 

Zapytanie ofertowe nr 4/2018/BROKER/ZK z dnia 30 lipca 2018 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy technologiczne, w tym startupy w wariancie tematycznym: „USA & China Gate”, w terminie 07.09.2018-20.10.2018 r.., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik:

  1. ZAPYTANIE OFERTOWE.Pomorski Broker Eksportowy. Seminaria_USA and China,
  2. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
  3. Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  4. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie) (e),
  5. Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie),
  6. Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawca,
  7. Załącznik nr 4 – Wykaz osób  upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego