Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018/BROKER/ZK z dnia 08 maja 2018 r. 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Izrael – Startupowa Ziemia Obiecana?”, w dniu 24.05.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załączniki:

ZAPYTANIE OFERTOWE_seminarium_24.05.2018 r;

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą_seminarium_24.05.2018 r.,

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych_seminarium_24.05.2018 r