Wydłużenie terminu składania ofert w ramach postępowania nr 3_2018_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Helsinek

Komunikat

 

W związku z ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r., dniem wolnym od pracy, Zamawiający informuje, że termin na składanie Ofert w ramach Postępowania znak 3/2018/BROKER/PZP  na Organizację wyjazdu do Helsinek zostaje wydłużony do dnia 13 listopada 2018 r. do godz. 10.00.

 

Otwarcie Ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2018 r. o godz. 10.15 w pok. 1.17.5 w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku, ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk,

 

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.