Sprawa_ modyfikacja i wyjaśnienie SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Helsinek

Sprawa: wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Helsinek”.

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust.  2 oraz ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) dokonuje wyjaśnień w związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów SIWZ oraz dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie Zainteresowanego nr 1:

  1. w pkt. 1 Transport Lotniczy mowa jest o ewentualnych zmianach w zakresie ilości bagażu, liczby osób lub zmiany na inne osoby – do kiedy najpóźniej (na ile dni przed wylotem) takie ewentualne zmiany mogą mieć miejsce?”.

 

Ad. 1 Zamawiający informuję, że wszelkie zmiany w zakresie ilości osób i bagażu mogą nastąpić do 24 godzin  przed godziną wylotu i mogą wystąpić z przyczyn losowych.

 

Pytanie Zainteresowanego nr 2:

czy mają Państwo wytyczne w kwestii lunchu czy jest to kwestia uznaniowa?

 

Zamawiający informuję, że lunch należy rozumieć zwyczajowo, przyjęta forma posiłku w formie zupy, drugiego dania oraz wody lub napoju.

 

Zamawiający modyfikuje zapis ust. 1 lit. b) Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia na następujący:

 

  1. Transport lotniczy

„Ust. 1 lit. b) zakup biletów na przelot z jedną przesiadką, nie więcej niż 6 godz. 15 minut czasu trwania lotu, z Helsinek (Finlandia) do Portu Lotniczego Gdańsk im. Lecha Wałęsy, wylot pomiędzy 07.00 – 14.00.”

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załącznik:

  1. Sprawa_ modyfikacja i wyjaśnienie  SIWZ w postępowaniu na _Organizację wyjazdu do Helsinek