Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”

 

Zamawiający informuje, iż na podst. art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579) udziela odpowiedzi i modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

W punkcie 4 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia podają Państwo transfery jakie należy zapewnić dla grupie. Wspominają Państwo o transferze z Tel Avivu do Hajfy i z powrotem do Tel Avivu.

Uprzejmie proszę o informację, którego dnia chcieliby Państwo odbyć taki transfer? Czy miałby to być całodniowy wyjazd do miasta Hajfa (transfer poranny i wieczorny powrót)?

Odpowiedz:

Transfer jest planowany w dniu 06 września 2018 r., wyjazd z Tel Aviv do Hajfy ok. godz. 9.00 rano oraz powrót (wyjazd) z Hajfy do Tel Aviv ok. godz. 18.00. Jest to transfer obejmujący dowóz poranny Uczestników do Hajfy oraz odbiór Uczestników  z Hajfy i dowóz do Tel Aviv wieczorem (Ze strony Zamawiającego nie ma potrzeby aby zapewniony środek transportu był dostępny przez cały dzień).

Pytanie 2

W punkcie 6 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia  wspominają Państwo o dostarczeniu Państwu w przeciągu 2 dni od dnia zawarcia umowy wszystkie szczegółowe informacje. Pada tam sformułowanie o biletach transportu kolejowego. O jakie bilety chodzi, gdyż w żadnym innym miejscu opisu zamówienia nie ma informacji na temat biletów transportu kolejowego.

Odpowiedz:

Zamawiający modyfikuje zapis na następujący: Wykonawca w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy, przedłoży Harmonogram organizacji wyjazdu [Harmonogram] zawierający informacje o dokonanych rezerwacjach miejsca zakwaterowania Uczestników oraz zakupionych biletach transportu lotniczego dla Zamawiającego i Uczestników wyjazdu.

 

Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.

 

Załącznik:

Sprawa: wyjaśnienie i modyfikacja SIWZ w postępowaniu na „Organizację wyjazdu do Izraela”