Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE

 „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” Program Interreg Południowy Bałtyk, Oś priorytetowa 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne

 

Sprawa: informacja z otwarcia ofert

      Gdańsk 05.05.2020 r.

Gdańska Fundacja przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym przygotowania  5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r. wpłynęły następujące oferty:

 

Nazwa Kwota brutto [zł]
1 RODUQ Rafał Stefaniszyn 30 000,00 zł
2 FlashStudio Monika Paruszewska-Achtel 45 000,00 zł
3 C3PO Sp. z o.o. 16 000,00 zł
4 VCV Systems Sp. z o.o. 25 200,00 zł
5 GS Animation Sp. z o.o. Grupa Smacznego S.k. 108 783,39 zł
6 Kubicki & Czyżewski Media Group Sp. z o.o. 36 777,00 zł
7 SOFTHAR Janusz Karaś 16 798,11 zł
8 PROXYMEDIA FILMS M.GRZELAK, P.SZAMOCKI SP.J. 29 950,00 zł
9 Lukinofilm Łukasz Jankowski 51 045,00 zł
10 Paweł Gładoch – Studio Graficzne 19 895,00 zł
11 APLAN MEDIA SP. Z O.O. 21 525,00 zł
12 PARAMONT Maciej Wałachowski 73 800,00 zł
13 „Esy-floresy Urszula Morga-Mikołajczyk 40 590,00 zł
14 XO Media Sp. z o.o. 30 500,00 zł
15 MFILM Waldemar Michalski 17 835,00 zł
16 ZPR MEDIA S.A. 77 304,00 zł
17 EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o. 47 476,77 zł

 

Zamawiający zamierzał przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę: 45 800 zł netto.

Informacja z otwarcia Ofert w ramach Postępowania nr 2/2020/SBBRIDGE