Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 3/2017/BROKER/PZP z dnia 27 października 2017 r., na organizację wyjazdu do Berlina w dniach 05 – 08.12.2017 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości s. w Gdańsku niniejszym ogłasza informację z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 3/2017/BROKER/PZP z dnia 27 października 2017 r., na organizację wyjazdu do Berlina w dniach 05 –08.12.2017 r.dla 7 Uczestników w ramach projektu pt. „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.3. Aktywność eksportowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, (dalej jako: Projekt) w zakresie usług:  zakupu i doręczenia biletów kolejowych na trasie Gdańsk – Berlin oraz Berlin – Gdańsk, rezerwacji zakwaterowania, zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz Uczestników Projektu na rachunek Zamawiającego.

 

Załącznik:

Informacja z otwarcia ofert w Postępowaniu nr 3_2017_BROKER_PZP na organizację wyjazdu do Berlina