Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia według Zapytania ofertowego nr 14/2017/BROKER/ZK z dnia 30 października 2017 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia według

Zapytania ofertowego nr 14/2017/BROKER/ZK z dnia 30 października 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia według Zapytania ofertowego 14/2017/BROKER/ZK z dnia 30 października 2017 r. na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Brexperience” – wymiana doświadczeń z podboju rynku brytyjskiego”, w dniu 28.11.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 17.11.2017 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Picklemedia Consultancy Ltd, 5 Pikes Pool Drive, Kirkliston, EH29 9GH, United Kingdom.