Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia według Zapytania ofertowego nr 13/2017/BROKER/ZK z dnia 25 października 2017 r.

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia według

Zapytania ofertowego nr 13/2017/BROKER/ZK z dnia 25 października 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia według Zapytania ofertowego 13/2017/BROKER/ZK z dnia 25 października 2017 r. na kompleksową organizację cyklu spotkań biznesowych, w tym zapewnienie udziału pomorskim MŚP w „Polish Tech Night” w ramach eksportowego wydarzenia gospodarczego w Berlinie (Niemcy) w dniach 05 – 08.12.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w dniu 09.11.2017 r. za najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Joanna Skuza, firma pod nazwą „Joanna Skuza”,
Os. Poziomkowe 8i/4, 62-002 Suchy Las.