Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego 2/2020/BROKER/ZK z dnia 24.07.2020 r.

 

Informacja o wyniku przeprowadzenia postępowania

o udzielenie zamówienia na podstawie

Zapytania ofertowego 2/2020/BROKER/ZK
z dnia 24.07.2020 r. 

 

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, że w wyniku przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamówienia na podstawie Zapytania ofertowego nr 2/2020/BROKER/ZK
z dnia 24.07.2020 r. — na organizację i przeprowadzenie cyklu seminariów informacyjnych dotyczących podejmowania działań eksportowych przez firmy z województwa pomorskiego
w wariancie tematycznym: ,,USA & China Gate”, w terminie 04.09.2020 — 17.10.2020 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej
2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
, w dniu 17.08.2020 r. jako najkorzystniejszą Ofertę wybrano Ofertę Wykonawcy: Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Smolna 11 lok. 5, 00-375 Warszawa.

 

Załącznik:

  1. Pismo dot. informacji o wyniku postępowania nr 2.BROKER.2020.ZK z dnia 24.07.2020 – ogólna informacja na stronę