informacja dot. wyboru najkorzystniejszej Oferty w ramach Postępowania nr 1_2019_BROKER_PBE na Organizację wyjazdu do Monachium

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości informuje, iż w postępowaniu dotyczącym „Organizacji wyjazdu do Monachium” znak 1/2019/BROKER/PZP do realizacji zamówienia wybrano jako najkorzystniejszą  ofertę firmy: Attis s.c. M. Błachno-Wyrwicka, K.Lewandowska 01-493 Warszawa ul. Czerwonych Maków 10/37,

Cena ofertowa: 29 700,00 zł brutto ( 60,00 pkt ),

Warunki hotelowe: 3* oraz odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłuższy  niż 25 minut w jedna stronę, (40 pkt ).

Łącznie pkt 100 pkt

Uzasadnienie wyboru: oferta najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów, spełnia wymogi SIWZ oraz ustawy Pzp.

Pozostałe oferty:

  • Cristal Travelnet Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk

Cena ofertowa:  33 210,00 zł brutto (53,66 pkt)

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę, (40 pkt)

Łącznie pkt 93,66 pkt

  • Top Podróże sp. z o.o., Pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Cena ofertowa: 35.896,98 zł brutto (49,64 pkt)

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę, (40 pkt)

Łącznie pkt 89,64 pkt

  • Sun i More Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 25, 71-037 Szczecin

Cena ofertowa: 43 800,00 zł brutto

Warunki hotelowe: 3*, odległość do 450m od stacji metra, dojazd nie dłużej niż 25 minut w jedną stronę, (40 pkt)

Łącznie pkt 80,68 pkt