Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 4_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Lizbony

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 4/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Lizbony w dniach 03.11.2019 r. – 08.11.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Załącznik:

Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej Oferty w ramach Postepowania nr 4_2019_BROKER_PZP na Organizację wyjazdu do Lizbony