Informacja dot. wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu znak 3_2019_BROKER_PZP – Organizacja wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości zs. w Gdańsku niniejszym ogłasza wyniki wyboru najkorzystniejszej Oferty w postępowaniu znak 3/2019/BROKER/PZP na organizację wyjazdu do Stanów Zjednoczonych w dniach 03.11.2019 r. – 13.11.2019 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załącznik:

www_informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty