KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

KOMUNIKAT WS. ZMIANY TREŚCI

Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.

 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zmiany treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.  Przedmiot Zamówienia: świadczenie usługi cateringu podczas Wydarzeń w ramach Projektu „Oferta pomorskiego ekosystemu startupowego dla zagranicznych, innowacyjnych pomysłów biznesowych” na potrzeby realizacji przedmiotowego Projektu, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Poddziałanie 2.4.1, Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż “Poland Prize”.

Załączniki

  1. Komunikat z dnia 11.01.2019 roku o zmianie treści Zapytania ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.,
  2. Tekst jednolity treści Zapytania Ofertowego nr 1/2019/PP/ZK Z DNIA 10 stycznia 2019 r.
    oraz zmienionych Załączników do Zapytania ofertowego tj.
  3. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy,
  4. (ZM) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (e),
  5. (ZM) Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą,