Zarząd Fundacji

Jeśli chcesz poznać cały zespół STARTERA wejdź na stronę

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  • opracowanie strategii i przygotowanie programu działania Fundacji;
  • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji i jej gospodarką finansową;
  • realizacja rocznych planów działania Fundacji;
  • pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych;
  • podejmowanie bieżących decyzji o wykorzystaniu majątku Fundacji i o przeznaczeniu jej środków finansowych na cele i zadania Fundacji;
  • przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów;
  • organizowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;
  • przygotowanie dla Rady Fundacji corocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji.