ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020/SBBRIDGE Z DNIA 23 kwietnia 2020 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania  5 animacji edukacyjnych, które zostaną zamieszczone na stronie www.sbbridge.eu, w ramach Projektu „SB BRIDGE – building bridges for green-tech future” w ramach Programu Interreg Południowy Bałtyk, Osi priorytetowej 4. Wzmocnienie potencjału zasobów ludzkich na rzecz niebieskiego i zielonego sektora gospodarki Działanie 4.1. Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2_2020 SB Bridge wykonanie 5 animacji

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.doc)

Załącznik nr 1 Formularz Oferty (.pdf)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.doc)

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu (.pdf)

Załącznik nr 3 Wzór umowy (.pdf)

Załącznik nr 4 Wykaz osób (.pdf)