Zapytanie ofertowe nr 14/2017/BROKER/ZK z dnia 30 października 2017 r.

Zapytanie ofertowe nr 14/2017/BROKER/ZK z dnia 30 października 2017 r. 

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza zapytanie ofertowe na przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Brexperience” – wymiana doświadczeń z podboju rynku brytyjskiego”, w dniu 28.11.2017 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

ZAPYTANIE OFERTOWE_seminarium_28.11.2017

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy_seminarium 28.11.2017

Załącznik nr 2 Warunki udziału w postępowaniu _seminarium 28.11.2017

Załącznik nr 3 Wzór Umowy z Wykonawcą_seminarium 28.11.2017

Załącznik nr 4 Wykaz osób upoważnionych _seminarium 28.11.2017