Zapytanie ofertowe nr 12/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 04 października 2017 r.


Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 12/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 04 października 2017 r. na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na Programistę Junior Front-End Developer kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu Junior Front-End Developer dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2.  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizację usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

Załączniki:

PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs zawodowy na programiste Junior Front End Developer.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_PO WER. ZAPYTANIE OFERTOWE.Kurs zawodowy na Programistę Front-End Developer

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_PO WER. ZAPYTANIE OFERTOWE.Kurs zawodowy na Programistę Front-End Developer (e)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs zawodowy na Programistę Junior Front End Developer

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs zawodowy na Programistę Junior Front End Developer (e)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs zawodowy na Programistę Junior Front-end Developer

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE Kurs zawodowy na Programistę Junior Front-end Developer (e)

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego Kurs zawodowy na Programistę Junior Front End Developer

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs zawodowy na Programistę Junior Front End Developer

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs zawodowy na Programistę Junior Front End Developer (e)