Zapytanie ofertowe nr 11/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 29 września 2017 r.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości ogłasza ZAPYTANIE OFERTOWE  nr 11/2017/PO WER-PBK/ZK z dnia 29 września 2017 r. na organizację i przeprowadzenie kursu zawodowego na Programistę Java kończącego się egzaminem umożliwiającym uzyskanie certyfikatu Oracle Certified Associate (Java SE Programmer) dla uczestników Projektu „Pozytywne Biuro Karier” o numerze POWR.01.02.01-22-0059/16 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.2.  Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz organizację usługi cateringu podczas kursu zawodowego.

 

Załączniki:

PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE _Kurs zawodowy na Programistę Java

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE_Kurs zawodowy na Programistę Java

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy_PO WER. ZAPYTANIE OFERTOWE.Kurs zawodowy na Programistę Java (e)

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_ PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE_Kurs zawodowy na Programistę Java

Załącznik nr 2 – Warunki udziału w postępowaniu (wiedza i doświadczenie)_ PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE_Kurs zawodowy na Programistę Java (e)

Załącznik nr 3 – Wzór Umowy z Wykonawcą_PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE _Kurs zawodowy na Programistę Java

Załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego_PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE_Kurs zawodowy na Programistę Java

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER ZAPYTANIE OFERTOWE_Kurs zawodowy na Programistę Java

Załącznik nr 5 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji Zamówienia_PO WER.ZAPYTANIE OFERTOWE. Kurs zawodowy na Programistę Java (e)